• انواع فایل های مجاز : jpg, png.
    حداکثر حجم 10 مگابیت فرمت مجاز: jpg, png بهترین تصویر محصول
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, png.
    حداکثر حجم هر فایل 10 مگابیت فرمت مجاز: jpg, png | حداکثر 5 تصویر | گالری تصاویر محصول
تصاویر ارسالی شما می بایست حتما بر اساس تصاویر زیر عکس برداری شده باشد

نمونه تصویر شاخص و تصاویر گالری